X
تبلیغات
WWW.IPM.BLOGFA.COM
در نـبــرد بــین شکارچیان حشرات و طعمه هایشان، سیگنال های شیمیایی به نام کیرومون ها kairomones به صورت یک سیستم هشدار دهنده اولیه مورد استفاده قرار می گیرند.
    کرومون ها که به طور گسترده ای به وسیله شکارچیان حشرات خارج می شوند، ترکیباتی هستند که به وسیله طعمه ها شناسایی می شوند.
    شناسایی کرومون ها به وسیله طعمه ها به حفاظت از آنها در برابر شکارچیان کمک می کند، چراکه حتی می تواند به سازگار شدن بدن طعمه با شرایط، به عنوان مثال تغییر در اندازه بدن آن بینجامد، اما با وجود این که کرومون ها در جهان حشرات شایع هستند، ماهیت شیمیایی شان به میزان زیادی ناشناخته باقی مانده است.
    تحقیق جدیدی که به وسیله دو دانشمند انجام شده موجب شناسایی دو ترکیب خارج شده به وسیله شکارچیان پشه ها شده است. این ترکیبات باعث می شوند که پشه ها کمتر برای تخم گذاری به سوی حوضچه های آب متمایل شوند. این یافته ها می تواند تاکتیک های دوستدار طبیعت جدیدی را برای دفع و کنترل حشرات حامل بیماری ارائه کند.
    جانوران زیادی از مواد شیمیایی استفاده می کنند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. کرومون ها که رفتارهای تولید مثلی و اجتماعی را در گونه های بخصوصی تحت تاثیر قرار می دهند، از همه بهتر شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. کرومون هایی که به وسیله یک فرد از یک گونه تولید می شوند، به وسیله فردی از گونه ای متفاوت دریافت می شوند. به این ترتیب گونه های دیگر با دریافت کرومون ها از نتیجه کار اهدا کننده منتفع می شوند.
    دانشمندانی که تحقیق اخیر را درباره کرومون ها انجام داده اند، تمرکزشان را بر کنش و واکنش های بین دو گونه حشره که در حوضچه های موقتی مدیترانه و خاورمیانه یافت می شوند، قرار داده اند. این دو حشره پشه سی لانگیارئولاتا (C.longiareolata) و شکارچی اش بــک سـویــیـمـر ان. مــکولاتـا (backswimmer N. maculata) نام دارند. پشه های ماده موقع رسیدن به حوضچه ماده شیمیایی ای که به وسیله بک سوییمر خارج می شود را شناسایی می کنند و کمتر احتمال دارد تا در آن حوضچه تخم گذاری کنند.
    این محققان برای بازتولید شرایط حوضچه های موقتی، آب مانده ای را به همراه غذای ماهی به اضافه منبعی از مواد مغذی مورد استفاده قرار دادند. آنها بک سوییمرها را در ظروف آزمایشگاهی حاوی نمونه های حوضچه های موقت قرار دادند و نمونه های جمع آوری شده از فضای فوقانی هم در داخل این لوله ها قرار داده شد. محققان طیف نمایی را مورد استفاده قرار دادند تا مواد شیمیایی خارج شده به وسیله بک سوییمرها را تجزیه و تحلیل کنند. آنها دو ماده شیمیایی، یعنی هیدروکربن هایی به نام های n-heneicosane و n-tricosane را شناسایی کردند که غلظت آنها که ترکیباتی طبیعی هستند، دافع تخم گذاری به وسیله پشه ها است.
    یکی از این محققان که کوهن نام دارد می گوید:«از آن جایی که پشه ها می توانند کرومون های خارج شده به وسیله بک سوییمرها را از بالای سطح آب شناسایی کنند، در نتیجه خطر فوری شکار شدنشان کاهش می یابد اما در عین حال شانس مردن پشه های ماده پیش از این که یک استخر یا حوضچه ایمن برای تخم گذاری پیدا کنند نیز افزایش می یابد.» این محققان به این نتیجه رسیده اند که می توان این مواد شیمیایی را به عنوان بخشی از یک استراتژی برای کنترل جمعیت پشه ها از جمله حشرات حامل بیماری به حساب آورد. آنها احتمال می دهند که با شناسایی این ترکیبات شیمیایی بتوان در مبارزه با بیماری های عفونی نیز پیشرفت هایی به دست آورد.
+ نوشته شده توسط سجاد عرب در جمعه 1389/05/15 و ساعت 15:47 |

مدیریت تلفیقی آفات دلالت بر یک سیستم کنترل ، نظارت و سنجش صحیح حجمی افات برای اجرای یک برنامه کنترل افات دارد . هدف اساسی از این روش مبارزه ، ضمن کاهش مصرف حشره کش ها به حد اقل ممکن ، این است که جمعیت افات را به یک سطح قابل قبولی کاهش می دهد بدون این که اثرات سويي در محيطي داشته باشد. مديريت تلفيقي آفات شامل تمامي گروهاي حشرات کنه ها آفات جانوري عوامل بیماریزا و علفهاي هرز است . مراحل لازم براي رسیدن به این مهم به شهر زیر تنظیم شده است . 1- كنترل علفهاي هرز در اطراف و داخل گلخانه- رعایت اصول بهداشت شامل تمیز سازي و ضد عفونی کردن بستر کاشت قبل از كاشت گياهان 3- بازرسی و تمیز کردن گیاهان جدیدی كه به گلخانه آورده مي شود. 4- نصب تمری دربهای ورودی گلخانه 5- نظافت مداوم براي تشخیص و تبعين آفاتي كه در گلخانه ظاهر مي شوند و نیز تعيين دقیق شدت آنها  6- تنظيم شرایط محيطي براي جلوگیری از رشد آفات مشروط بر اینکه به محصولات آسیب وارد نشود 7- ريشه كن سازي آفات به وسیله ی مبارزه بيولوژيك با استفاده از سموم شيميايي.

تکثیر و تولید مثل آفات و بیماریها در گلخانه يك امر طبيعي مي باشد . ولی اگر شناسايي آنها به موقع صورت گیرد مي توان قبل از این خسارت مهمی وارد کنند حتي بدون نیاز به مصرف آفت کشها به دلايلي با اتخاذ تدبیر لازم و به كار گيري شرایط ایمن سازي با آنها مبارزه كرد . حشرات به دلايلي چند میتوانند خود را درخت مهمی از گلخانه تثبیت کنند . مثلا ناحیه هوايی گرم یا يك جریان هوا مي توانند آنها را به آن قسمت انتقال دهد و یا قسمتی از گلخانه كه انجام عملیات سمپاشی در آن جا به طوری ول صورت نمي گیرد و با مشکلات همراه است مي تواند محل خوبی براي آفات به عنوان پناهگاه باشد . تولید كنندگان گل باید این نقاط را دقیقاً مشخص كرده و به طور مداوم آنها کنترل کنند . حشرات اغلب گیاهان را براي زندگی خود ترجیح مي دهند . بعضی از واریته های  گياهي نسبت به واریته های دیگر جلب حشرات مناسبتر هستند . این واریته ها را باید به دقت شناسايي و محافظت كرد . اکثر حشرات در سطح زیرین برگها پنهان مي شوند در موقع بازدید و بررسی از سطح بالای برگها احتمال دارد وجود حشراتي كه در زیر آنهاست آشکار نشود بنابراین باید در بازرسی های قسمت های زیرین برگها و گلها را دقیقاً وارسی كرد . آفت دیگر مثل را بهادر  هنگام روز در سطح زیرین برگها یا در زیر قسمتی از پوست یا برگها و یا برگها و یا در حاشیه بته کاشت پنهان میشوند و شبها براي تغذیه بیرون مي آیند . آشنايی با زیست شناسي و محلهای زندگی آنها و همچنین آثار علایم باقیمانده از آنها از جمله ترشحات چسبنده و براق كه بر جاي مي گزارند شما را به وجود آفت راهنمايي ميكند.

داخل گلخانه باید حداقل هفته اي دو بار بازرسی شود . پیشنهاد مي شود كه جهت کنترل و بررسی در هر سكو سه عدد گلدان را انتخاب كرد . اگر حشراتي در آنها پیدا شد این گلدانها به عنوان شاخص براي مشاهدات بعدی به منظور تثبیت سرعت رشد حشرات به كار خواهند رفت در مدت زمانی كه گیاهان بعنوان شاخص مورد بازرسی قرار داده میشوند سایر گیاهان نیز بايد در زمانهای مختلف مورد معاینه قرار گیرند . زیرا حشرات در يك نقطه پایدار نبوده و مي تواند روي گیاهان دیگر مستقر شوند نصب کارتهای زرد چسبنده روي قيمها به طوری كه با رشد گیاه این کارت بالاتر گیاه و قابل دیدن باشد . به منظور گیاهان شاخص و کنترل ضروری است . کنترل و بازرسی این گیاهان به طور همزمان صورت مي گیرد . تعداد کارتها به اندازه گلخانه بستگی دارد در گلخانه های کوچ براي هر 93 متر مكعب يك کارت كافي است . براي گلخانه های بزرگ در هر بلوك 93 متر مكعب در سطح گلخانه يك کارت نصب ميكنند . نوع و تعداد حشرات بايد دقیقاً تعيين و در کارتها ثبت شوند.

ثبت نوع  تعداد مراحل رشدی و میزان رشد آنها به دلایل زیر مورد نیاز است: 1)کنترل بيولوژيكی 2- انتخاب نوع حشره كش 3- نوع حشره كش ( فرمولاسیون ) 4- محل سمپاشی ( فرمولاسیون ) 5- زمان سمپاشی.

در مورد کنترل آفات دو نظریه وجود دارد . نظریه اول ( قديمي) مبتنی بر استفاده متوالی از برنامه های سمپاشی و به كار گيري تركيبات شيميايي جهت محافظت گياه است . در این برنامه معمولاً گیاهان هفته اي يك بار به وسیله مخلوطی از سموم قارچ كش حشره كش و كنه كش سمپاشی مي شدند و منظور از اجرايی این برنامه ایجاد يك لایه از تركيبات شيميايي در سطح گياه است كه خود عامل مهمی در محافظت گياه از آسیب آفات به شمار مي رود . این برنامه با مشکلاتی از جمله محیط زیست خطرات مربوط به نقل و انتقال حشره كش ها و نیز افزایش مقاومت حشرات نسبت به سموم معین مواجه بوده و امروزه بالا رفتن مقاومت حشرات در برابر سموم به صورت موضوع حادي در آمده است و در نتیجه تولید كنندگان را از مصرف بي رويه سم و منع تعدادی از حشره كشهاي گلخانه اي را از رده خارج كرده اند و مصرف انواع سموم را در گلخانه کاهش داده اند.

روش دوم بر اساس مدیریت تلفیقی دفع آفات است و در شرایط ضروری از حشره كش ها نیز استفاده مي شوند . هدف از این روش حذف کامل آفات با استفاده از حشره كشها نیست بلکه مصرف آنها را محدود به وضعیت طغیانی و بسیار ضروری كرده اند . گفته مي شود كه مبارزه تلفیقی موجب صرف وقت بیشتر براي بازدید و کنترل آفات مي شود . ولی بهر حال صرف زمان براي این كار سبب کاهش هزینه های خرید سموم و نیز کاهش خطرات مقاوم شدن حشرات و مانع صدمه دیدن محصول و عوارض ناشی از آفت كش مي شود. منبع
+ نوشته شده توسط سجاد عرب در جمعه 1389/05/15 و ساعت 15:45 |
نظر شما تایید شد با تشکر از پیام شما (در مورد نظر محمد) منتظر نظرات بعدی شما هستیم. سجاد عرب.

ما هم با ۵ تومن خیلی کارا میکنیم ۱ـیخ حوض میشکنیم۲ـ اپولو هوا میکنیم و غیره...

+ نوشته شده توسط سجاد عرب در پنجشنبه 1389/05/14 و ساعت 0:3 |

امروزه بسیاری از موسسات زیست محیطی نسبت به اثرات سموم شیمیایی واکنش های زیادی از خود نشان می دهند . کشت های تک محصولی نیز که در دنیای امروز با کمک تجهیزات پیشرفته مکانیکی توسعه یافته ، مصرف این سموم را افزایش داده است . لذا ما بر آن هستیم تا با بررسی مدیریت تلفیقی آفات راهی برای کاهش سموم و مصرف بهینه آن پیدا کنیم . در این مقاله بعد از ذکر تاریخچه ای برای مدیریت تلفیقی آفات(IPM)تعاریفی از آن را ارایه می دهیم . در مرحله بعد مولفه های پیاده سازی آن ذکر شده و در ادامه روش های بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات در کشاورزی مطرح می شود . در انتها نیز با ذکر موانع و سودهای این سیستم جدید نتیجه گیری نهایی را ارایه می دهیم .

در زمانی که انسان ها در روستاها و دهکده ها جمع شدند و شروع به کاشت محصولات انتخابی کردند ، مشکل آفت مطرح شد . آن ها با آفاتی روبرو بودند که به محصولاتشان حمله می کردند . از طریق آزمون و خطا یاد گرفتند که چطور روش های خود را اصلاح کرده و محیط را تغییر دهند . عملیاتی نظیر نابود کردن محصولات مزاحم ، شخم زدن و حذف حشرات خاکزی ، تغییر در زمان کشت ، هرس کردن ، گرد گیری با سولفور که برخی از این روش ها هنوز هم پابرجاست(15) .

این روش ها توسعه یافت و تا اواخر دهه 1800 استفاده شد . افزایش سطوح زیر کشت و ساخت تجهیزات مکانیزه بزرگ تر و تک کشتی ، سبب کاهش تنوع زیستی شدو لذا مشکل آفات حاد تر شد . به طوری که دیگر از طریق روش های فیزیکی نمی شد آفات را کنترل کرد . در آن زمان یک سری از سموم مهلک برای آفات ساخته شد که نتایج سودمند کمی داشت تا این که در دهه 1870 سم Paris Green برای کنترل حشرات و درسال 1882سم Bordeaux mixtureبرای کنترل قارچ ها ساخته شد . این سموم طلایه دار تولید سم هایی در اوایل دهه 1900 برای کنترل آفات در کشاورزی شدند . در آن زمان مقاومت آفات به این سموم مشخص شد ولی تا سال 1940 روش های مبارزه زراعی چندان مطرح نشد . در دهه 1960

 

 روش های زیست محیطی مطرح گردید . در دهه 1970 محققان روش های کاهش جمعیت آفات را به زیر حد خسارت زنی آن ها مورد مطالعه قرار دادند و در دهه 1980 اصول IPMدر مراکز شهری نظیر بیمارستان ها ، پارک ها و بیمارستان های خصوصی استفاده شد(15) . مدیریت تلفیقی آفات به معنای(IPM) Integrated pest management می باشد که برای درک بهتر آن در ادامه تعاریف مختلفی ارایه می شود .

تعاریف مدیریت تلفیقی آفات

در این قسمت تعاریفی را جهت شناخت بهتر مدیریت تلفیقی آفات مطرح می کنیم ،این تعاریف عبارتند از :

 • Ø استفاده از تکنیک های مختلف برای کنترل آفات با تاکید بر روش هایی که کمترین خسارت را بر محیط و بیشترین اثر را بر آفات به طور اختصاصی دارند . برای مثال ، رقم های گیاهان مقاوم به آفات با نظارت منظم نسبت به آفات ، آفت کش ها و شکارچیان طبیعی آفات و عملیات مدیریتی مداوم صحیح ،بایستی به طور مجزا یا در ترکیب با کنترل کننده ها یا بازدارنده های آفات استفاده شود (11).
 • Ø یک ترکیبی از روش های کنترل آفات به صورت ، بیولوژیکی ، زراعی و ژنتیکی با استفاده از علف کش ها ( در آخر این دسته بندی قرار می گیرند) . IPMیک چرخه زندگی گونه های هدف را در نظر گرفته و در تولید مثل ، رشد و توسعه آفت به جهت کاهش جمعیت آن مداخله می کند و در آن از حیوانات ، پرندگان یا خزندگانی که در اکوسیستم به آن ها شکارچیان طبیعی می گویند نیز استفاده می شود (12).
 • Ø یک رهیافت تلفیقی و جامع برای کنترل ریسک و خسارت با مشارکت شکارچیان طبیعی ، بیماری ها و آفات . در آن ایده ال ترین ترکیب فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی یا زراعی به جهت کاهش خسارت با کمترین اثر روی محیط ، تنوع زیستی و سلامتی انسان مشخص می شود (13).
 • Ø IPMیک رهیافت کامل برای حذف مشکل آفت است .شامل تعریف آفات ، تعیین چگونگی اجتناب یا اصلاح مشکلات و مدیریت جمعیت آفات از طریق روش های متنوع مثل شیمیایی ، بیولوژیکی و عملیات زراعی است(14) .

در این تعاریفی که ذکر شد چند نقطه مشترک وجود دارد . اول این که مدیریت تلفیقی آفات شامل یک روش نیست ، بلکه تلفیقی از روش های متنوع است که می تواند یکی از این روش ها استفاده از سموم باشد . در این روش ها استفاده ار حالت های طبیعی نظیر شکارچیان ، بیماری ها و ... وجود دارد . هدف نابودی کامل آفت نیست ، بلکه تاکید برآن است که مقدار جمعیت آفت در حد قابل قبولی کاهش یابد .

چهار مولفه اصلی پیاده سازی IPM

این مولفه ها عبارتند از(16) :

•1.                  نظارت:IPMبر پایه بررسی و نظارت آفات برای تعیین محل و درجه آلودگی است . نظارت شامل تله ها ، ابزار تجسمی و مصاحبه با کارمندان است . تعریف مناسب آفت یک مشکل برای جمع آوری اطلاعات در مورد چرخه زندگی آفت و زیستگاه آن است . این تعریف برای انتخاب ترکیبی از راهبردها که می تواند موثر باشد ضروری است . طراحی سطوح مشکل و اولویت بندی آن ضروری است . می توان یادداشت برداری کرد تا مشخص شود که چه کاری اکنون و در آینده می خواهیم انجام دهیم .

•2.                  تعیین سطوح عملیاتی:متخصصان باید آستانه ای را تعیین کنندکه چه زمانی باید عملیات در مقابل آفت صورت بگیرد . سطح عملیات تعداد آفتی است که بیش از آن انجام عملیات ضروری است . هنگامی که در تعیین سطوح عملیاتی نگرانی های سلامتی مهم است نباید از مسایل اقتصادی نیز غفلت کرد . یک نمونه از مثال برای آستانه عمل موش است . یک موش می تواند سلامتی را در سطح قابل توجهی به خطر اندازد ، پس ضروری است که فوراٌ نسبت به آن اقدام شود . به عبارتی یک موش را نباید «یکی» دانست ، بلکه مترادف با «خیلی» باید محسوب کرد ، چرا که اثرات مخرب آن زیاد است .

•3.                  راهبرد های کاربردی IPM:IPMیک رهیافت چند تکنیکی است که شامل تلفیق راهبردهایی است که با یک آفت مبارزه می شود . برای انتخاب یک راهبرد عملیاتی باید این راهبرد چندین خصوصیت داشته باشد که عبارتند از :
الف-کمترین مخاطرات برای انسان
ب- کمترین گسستگی برای کنترل های طبیعی
چ- کمترین سم برای ارگانیسم های غیر هدف
د- احتمالاٌ دایمی باشد
ه- به صورت موثر و امن باشد

•4.                  ارزشیابی:ارزشیابی مروری بر نظارت ، عملیات صورت گرفته ، اثر عملیات صورت گرفته و کارایی است . این گزارش ها اطلاعات را در قبل از جمعیت و بعد از جمعیت مشخص کرده و راهبردهای بکار گرفته شده را بررسی می کند . این اطلاعات نشان می دهد که آیا مدیریت آفات با توجه به هزینه و زمان صرف شده موثر بوده است یا نه . اگر ضروری باشد ، با کمک تجارب گذشته ، نتایج و دانش بدست آمده  می توان درباره برنامه سوال کرد .

روش های اجرای مدیریت تلفیقی آفات

همان طور که اشاره شد ، مدیریت تلفیقی آفات شامل روش های متنوعی است که در این جا به برخی از این روش ها اشاره می شود .

•أ‌.              آللوپاتی: به‌عنوان‌ یکی‌ از بهترین‌ و منطقی‌ترین‌ رهیافت‌ها جهت‌ کنترل‌ علف‌های‌ هرز معرفی‌ می‌گردد. مفهوم‌ آللوپاتی‌نخستین‌ بار در سال‌ 1937 به‌وسیله‌ هانس‌ مولیش‌ ابداع‌ شد و به‌ اثرات‌ مضر یا مفید، مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ یک‌ گیاه‌ (و همچنین‌میکروب‌ها) بر یکدیگر از طریق‌ تولید و آزادسازی‌ ترکیبات‌ شیمیایی‌ وارد شده‌ به‌ محیط، اطلاق‌ گردید. مواد شیمیایی‌ مسئول‌ آللوپاتی‌ توانایی‌ زیادی‌ در کنترل‌ علف‌های‌ هرز دارند. این‌ مواد شیمیایی‌ در اندام‌های‌ متعددی‌ نظیر برگ‌، گل‌، گل‌آذین‌، ساقه‌،ریشه‌، جوانه‌ و حتی‌ دانه‌ وجود دارند. آنها سرشت‌ شیمیایی‌ بسیار متنوعی‌ دارند و اثرشان‌ را به‌ صورت‌ ترکیبی‌ از موادشیمیایی‌، نه‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ اعمال‌ می‌نمایند(1) .

•ب‌.           گیاهان تراریخته: یکی از مهم ترین و موثرترین موارد کاربرد روش های بیوتکنولوژی در امر کشاورزی استفاده از گیاهان تراریخته می باشد . تولید و استفاده از گیاهان تراریخته که امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته به عنوان انقلابی در کشاورزی نوین شناخته می شود می تواند به طور جدی نوید بخش دستیابی به یک راه حل موثر جهت غلبه بر بسیاری از موانع تولید کشاورزی باشد . در بسیاری از موارد دانشمندان و پژوهشگران در بعضی از کشورهای جهان موفق شده اند با استفاده از تکنیک های مهندسی ژنتیک ، ژن های جدید و موثری را به ساختار گیاهان زراعی داخل و گیاهان تراریخته ای را تولید نمایند که در مقابل بسیاری از عوامل مانند آفات و عوامل بیماری زا مقاومت نشان می دهند(2). نمونه ای از این مورد گیاه Btاست . Btمخفف باکتریBacillus Turigiensisاست که با داخل شدن ژن آن در گیاهان زراعی گیاهان مقاوم به برخی آفات نظیر پروانه پادشاه پدید می آید . هم اکنون در محصولات مختلفی اعم از ذرت ، پنبه و در ایران برنج آن تولید شده است . این گیاهان دارای مقاومت به حشرات مهاجم بوده و احتیاج به مصرف سموم را کم می کنند .

•ت‌.           روش های زراعی:از نظر اجرا بسیار ساده بوده و نیاز به وسایل به خصوصی نیست .درجه کاربرد و اهمیت مبارزه با توجه به آفات مختلف و روش های اجرا متغیر است این روش ها اثر سویی نداشته و در برخی موارد تنها راه ممکن است(8) .این روش ها عبارتند از :

 • v تناوبی زراعی: با اجرای تناوب صحیح زراعی در هر منطقه با توجه به نوع زراعت ، گونه آفت و شرایط محیطی می توان به مقدار زیادی از خسارت آفت جلوگیری نمود . برای مثال ثابت شده است که اگر بدنبال گیاهان چمنی ، گیاهان زراعی ردیفی کشت شوند ، خسارت زیادی وارد می شود . زیرا کرم های مفتولی و کرم های طوقه بر در ردیف های کشت متمرکز می شوند(8) .

•v                                          آیش ، این روش علاوه بر از بین بودن آفات ، از کاهش عناصر غذایی خاک نیز که در اثر تکرار کشت یک گونه گیاه حاصل می شود جلوگیری می نماید . این روش زمانی نتیجه مطلوب بوجود می آورد که با از بین بردن گیاهان خودرو و نابجا همراه باشد (8).

•v                                          نحوه کشت ، اجرای عملیات زراعی و زمان آن:انواع کشت مانند خطی دست پاش ، فاصله خطوط کشت و تراکم گیاه نیز در میزان خسارت وارده توسط آفت تاثیر قابل ملاحظه ای دارند . در اثر شخم عمیق زمستانی فرم های زمستان گذران حشرات که زیر لایه ای عمیق از خاک مدفون شده و خروج حشرات کامل دچار اشکال می گردد . برای جلوگیری یا کاهش خسارت بعضی آفات می توان زمان کشت مناسب را انتخاب کرد . مثلاٌ  در مورد آفت کارادرنیا در چغندر قند ثابت شده است که شدت خسارت این آْفت در مزارع هراکش خفیف تر است . از این رو هر چه کشت چغندر قند با توجه به سرمای بهاره زودتر صورت گیرد خسارت کمتر خواهد بود(8) .

•v                                          شخم : منظور از شخم زیر و رو سازی خاک با گاو آهن های سوکی و بشقابی است . تهیه زمین در بسیاری از موارد با شخم زدن آغاز می شود که خود مهم ترین مرحله در تهیه زمین محسوب می شود (5). در این روش با زیر و رو کردن خاک می توان بسیاری از آفات که در زیر خاک پنهان شده اند را روی زمین آورد و در نتیجه نابودشان نمود . 

•ث‌.           کنترل اکولوژیکی :این روش ها عبارتند از (3):

•v                                         رقابت محصول زراعی با علف های هرز:برخی گیاهان زراعی مانند گیاهان علوفه ای که دارای رشد زیادی هستند به خوبی با علف های هرز رقابت می کنند . شامل کردن این قبیل گیاهان در تناوب زراعی باعث ضعف برخی از علف های هرز می شود .

•v                                         خفه کردن علف های هرز: شامل غرقاب کردن است که یکی از راههای مبارزه با علف های هرز مزارع برنج است و استفاده از مالچ ها که می تواند باعث خفه شدن علف های هرز دایمی شده و از جوانه زدن بذرهای علف های هرز یکساله جلوگیری کند .

•v                                         آتش :در بسیاری از مناطق جهان ، سوزاندن روشی جهت بهبود تولید در علف های چمنی است و در اصلاح مراتع وسیله ای موثر جهت کنترل بوته های خشبی می باشد .

•ج‌.           کنترل بیولوژیکی:منظور از مبارزه بیولوژیک علیه حشرات استفاده از موجودات زنده برای از بین بردن و یا کاهش جمعیت حشرات است . این روش نه تنها گیاه را از خسارت حشره حفظ مس کند ، بلکه روشی است که به محیط زیست آسیب نمی رساند . استفاده از پارازیت ها را می توان به عنوان نمونه ای از کنترل بیولوژیکی حشرات ذکر نمود . بعضی از حشرات از حشرات دیگر تغذیه می کنند . مثلاٌ کفشدوزک هفت نقطه ای از شته تغذیه می نماید و در کنترل جمعیت شته ها بسیار موثر است . استفاده از بیماری های حشرات نیز در پاره ای موارد موثر بوده است (5).

•ح‌.           فرومون ها برای مختل کردن تولید مثل آفات:فرومون های تقلیدی که مواد شیمیایی مصنوعی و هورمون هایی هستند که حشرات ماده برای جذب نرها رها می کنند ، با گیج کردن حشرات نر ، بخت جفت گیری را بسیار کاهش می دهند و در عین حال ، رها کردن تعداد بیشتری از نرهایی که قبلاٌ عقیم شده اند ، تضمین می کند که بیشتر جفت گیری ها عقیم از آب در می آید(4) .

•خ‌.           کشت مخلوط:کشت دو گیاه زراعی به منظور استفاده بهینه از زمین و تضمین درآمد اقتصادی به طور گسترده ای در مناطق استوایی و دیگر نواحی دنیا مرسوم است . تحقیقات جاری در زمینه کنترل علف های هرز کشت مخلوط شامل کشت تاخیری سویا در گندم و سایر غلات زمستانه و همچنین استفاده از گیاه پوششی(مالچ زنده)با رشدی آهسته جهت کنترل علف های هرز در گیاهان ردیفی همچون ذرت و سویا بوده اند(6) .

•د‌.             مبارزه مکانیکی:عبارتست از دفع خطر یا کاهش خسارت آفت با استفاده از دست ، تله و ادوات مختلف . این روش بیشتر در سطوح کوچک قابل اجراست . مثلاٌ استفاده از سیم برای کشتن لاروهای کرم خراط که از قسمت چوب درختان تغذیه می کنند . در قدیم گاهی مردم را برای جمع آوری آفاتی مثل سن گندم بسیج می کردند . استفاده از تله های مختلف مثل تله های چسبنده و یا تله های غذایی و کندن کانال برای گرفتار کردن پوره های ملخ مهاجر و ... از جمله روش های مبارزه مکانیکی هستند(14) .

•ذ‌.             مبارزه فیزیکی:در حقیقت مجموعه عملیاتی است که با تغییر دادن خصوصیات فیزیکی محیط مثل درجه حرارت و یا با استفاده از انرژی الکتریکی جمعیت یک آفت را کاهش می دهند . تحقیقات نشان داده است جنانچه میوه های آلوده به مگس میوه مدیترانه ای به مدت دو هفته در دمای پنج درجه سانتی گراد نگهداری شوند آفت کنترل خواهد شد (9).

•ر‌.             مبارزه شیمیایی : بهترین نتیجه ای که از بکار بردن علف کش ها در کنترل گیاهان هرز می توان بدست آورد ، زمانی است که آن ها را با بکار بستن ابزار و عملیات اگروتکنیکی مورد استفاده قرار دهیم . بکار بردن گیاه هرزکشها نه تنها در مناطقی که نیروی کارگر کمیاب و گران بوده ، بلکه با توجه به عوامل زیر در مناطقی هم که کارگر زیاد و ارزان است ، سودمند می باشد(7) . این روش سودمندی های زیر را به همراه دارد(7).

•v                                         علف کش ها را می توان برای کنترل گیاه هرز در کشت مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان زراعی بکار برد ، در صورتی که بکار بستن وسایل کشت و زرع در زراعت های ردیفی در زمان های مختلف غیر ممکن است .

•v                                         علف کش ها را می توان برای کنترل گیاهان هرز در اوایل رشد و نمو و قبل از سر از خاک در آوردن بکار برد و مبارزه را جلو انداخت .

•v                                          روش های دستی زراعی کنترل گیاه هرز ممکن است به ریشه بعضی زراعت های چند ساله مانند چای و قهوه خسارت و صدمه بزند .

•v                                          علف کش ها هزینه بکار بردن وسایل ماشینی تهیه زمین را کاهش می دهد

•v                                         علف کش ها می توانند خیلی از گیاهان هرز چند ساله و گونه های بوته ای را که به روش های دیگر کنترل آنها کارآمد خوبی ندارد ، کنترل نماید .

مدیریت تلفیقی آفات و کشاورزان

غالباٌ انتقال دانش و تکنولوژی از سطوح بالا به پایین انجام می شود ، از محققان به تکنسین ها و از آنان به فروشندگان که کشاورزان را راهنمایی می کنند . محققان علاقه کمی به کار با کشاورزان و موسسات بزرگ در زمینه کنترل تلفیقی دارند . روش های آموزش از سطوح بالا به پایین ، دانش و تجربیات کشاورز را نادیده گرفته و با توجه به شرایط اقتصادی و بوم شناسی موجب ضعف و یا بدآموزی کشاورزان می شود . مشارکت بنیادی کشاورزان از اصول ضروری توسعه و بکارگیری IPMو دیگر روش های کشاورزی پایدار است . روش های مشارکتی سنتی جانشین روش از بالا به پایین شده و این کشاورز را قادر می سازد تا به خوبی بیاموزد که نظراتش را تغییر دهد و به عنوان یک همکار با پژوهشگر کار کند . با توجه به نیازهای محلی ، لزوم احترام گذاشتن به دانش محلی و تجربه های ارزشمند کشاورزان به عنوان مقدمات جایگزین کردن روش های منطقی به اثبات رسیده است(10) . 

سودها و موانع مدیریت تلفیقی آفات

سودها عبارتند از(16) :

 • Ø مفید برای محیط زیست
 • Ø کاهش استفاده از مواد شیمیایی غیر ضروری
 • Ø تنزل ریسک مقاومت به علف کش
 • Ø حرکتی روبه جلو و نه انفعالی
 • Ø قبل از این که یک آفت مشکل بزرگی شود ، کشف می شود
 • Ø ضبط فعالیت های حشره و کنترل این فعالیت ها

موانع عبارتند از(16) :

 • Ø گران است ، خصوصاٌ وقتی برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرد
 • Ø هر فردی موظف است در آن نقش فعالی داشته باشد
 • Ø نیاز به مهارت و دانش زیاد دارد
 • Ø آموزش مستمر نیاز دارد
 • Ø توجه دایمی نیاز دارد

نتیجه گیری

همان طور که در این مقاله اشاره کردیم ، کنترل تلفیقی آفات ، تلفیقی از مبارزه زراعی ، مکانیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی است . هدف کاهش مصرف سموم شیمایی بوده و در راستای کشاورزی پایدار می باشد . چهار فاکتور اجرایی جهت پیاده سازی IPMنام بردیم که عبارتند از نظارت ، تعیین سطوح عملیاتی ، رهبردهای کاربردی IPMو ارزشیابی است . در ادامه روش های مختلفی چون اللوپاتی ، مکانیکی ، زراعی ، بیولوژیکی ، کاربرد فرومون ها ، گیاهان تراریخته ، مواد شیمیایی و غیره را نام بردیم . به جایگاه کشاورزان در مدیریت تلفیقی آفات پرداخته و در انتها موانع و سودهای آن را برشمردیم .

 

+ نوشته شده توسط سجاد عرب در چهارشنبه 1389/05/13 و ساعت 22:39 |
نگرشی بر مدیریت تلفیقی آفات
با کشت کار گیاهان اهلی شده در زمین های بزرگ زراعی تعادل زیستی اکو سیستمهای طبیعی بر هم خورد و حشرات توانستند غذای فراوان خود را در مزارع یک دست کشت شده بیابند و بی هیچ مزاحمتی جمعیت خود را افزایش دهند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان, کشاورزی یک صنعت است و یا شاید بتوان گفت راه صنعتی شدن یک جامعه از صنعتی شدن فعالیتهای کشاورزی می گذرد. بیشتر کشورهای اروپائی که اکنون به کشورهای صنعتی مشهورند در ابتدا جوامع کشاورزی مدار بوده اند. نتیجه توسعه صنعتی کشاورزی و افزایش تولیدات آن در واقع تولید غذای کافی برای جمعیت رو به رشد جهان است. اما روی دیگر سکه امنیت غذائی که اتفاقاً از اهمیت خاصی برخوردار است همانا حفاظت و نگهداری از محصولات کشاورزی در برابر خطر نابودی توسط عوامل تهدید کننده ای چون آفات و بیماریهای گیاهی است.

از زمانی که بشر صحرا گردی را به کناری نهاد و در مجاورت رودخا نه ها سکونت گزید و ناگزیر شد برای نجات جانش از گرسنگی, استراتژی دخالت در طبعیت را با هدف اهلی کردن گیاهان برای کشت برگزیند آفات نباتی نیز موجودیت پیدا کردند.

با کشت کار گیاهان اهلی شده در زمین های بزرگ زراعی تعادل زیستی اکو سیستمهای طبیعی بر هم خورد و حشرات توانستند غذای فراوان خود را در مزارع یک دست کشت شده بیابند و بی هیچ مزاحمتی جمعیت خود را افزایش دهند.

در زمان طغیان و حمله حشرات, انسان از ترس قحطی, چاره ای جز استفاده از آفت کش ها برای نابودی دشمن تازه خود نمی دید, بنابراین شتاب زده به استفاده از آفت کشهای شیمیائی روی آورد که این موضوع شرایط را پیچیده تر کرد به طوریکه سموم با تأثیر زیاد خود روی دشمنان طبیعی آفات و از بین بردن آنها و متقابلاً تأثیر اندک روی آفات هدف زمینه را برای طغیانی تر شدن آفات در غیاب دشمنان طبیعی و پرداتورها فراهم کردند تا جائی که امروزه کنترل جمعیت بعضی آفات به وسیله سموم بسیار مشکل و در مواردی حتی غیر ممکن است.

و امّا اگر تاریخچه کنترل زراعی را به سه دوره مشخص تقسیم کنیم در طول دوره اوّل کشاورزان بر اساس تجربه اقدام به انجام عملیات زراعی و مکانیکی نظیر تناوب زراعی, بهداشت زراعی, شخمهای عمیق, غرقاب سازی, جمع آوری و نابودی آفات و گیاهان آلوده نموده و یا از فرآورده های گیاهی نظیر گل داوودی, روتنون, تنباکو جهت کنترل آفات مزرعه و آفات انباری استفاده می کردند.

در دوره دوّم با توسعه حشره کشهای معدنی نظیر آرسنیک, جیوه, مس و غیره و آغاز قرن بیستم روشهای شیمیائی جایگزین مبارازت زراعی و اکولوژیکی گردید.

دوره حشره کشها با کشف ترکیبات معدنی وسیع الطّیف و فوق العاده سمی و در واقع با کشف (DDT) توسط Paul Muller در سال ۱۹۳۹ آغاز گردید.

و به تدریج سایر سموم نظیر آلدرین, دیلدرین, توکسافن, ارگانوفسفاتها, کارباماتها و غیره تولید شدند. مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از مصرف بی رویه سموم و افزایش سرسام آور هزینه های آفت کش و ایجاد محدودیت مصرف حشره کشها باعث ایجاد تغییر در راهبرد کنترل شیمیائی گردید که منجر به توسعه مفهوم IPM شد.

ایده کنترل تلفیقی ابتدا توسط Hoskins و همکاران در سال ۱۹۳۹ به کار برده شد آنها معتقد بودند دو روش مبارزه بیولوژیک و شیمیائی می تواند به عنوان مکمل همدیگر باشند مقوله IPM علی رغم اینکه از اواخر ۱۹۶۰ در دنیا آغاز گردید ولی در واقع از اواخر دهه ۱۹۷۰ به صورت جدی دنبال شد. اولین پروژه بزرگ IPM در امریکا به نام پروژه Huffaker انجام شد و محصولاتی نظیر یونجه, مرکبات, پنبه, میوه های هسته دار و چند محصول دیگر را در برگرفت و پروژه ملی IPM در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ در چندین کشور توسعه یافته تدوین گردید با وجود این اصطلاح IPM توسط جوامع علمی با مفهوم زیر پذیرفته شد:

▪ Integrated:

به معنی استفاده از چندین روش تلفیقی جهت کنترل آفت واحد.

▪ Pest:

هر موجودی که به بشر ضرر و زیان وارد سازد (از قبیل حیوانات مهره دار تا بی مهرگان پاتوژنها و علفهای هرز).

▪ Management:

تصمیم و مدیریتی که براساس اصول اکولوژیکی, اقتصادی و اجتماعی گرفته می شود.

در بخش تحقیق IPM یعنی شناخت عوامل, روابط بین آنها و تأثیرات متقابل در مجموعه یک کشت بوم زراعی و یا باغی مورد نظر است این فرآیند شامل مشاهده, شناسایی عوامل, ارتباطات, تجزیه و تحلیل و غیره می شود که توسط محققین با گرایشهای مختلف صورت می گیرد.

هدف از اجرای این برنامه در واقع کاهش مصرف سموم در ازای بکارگیری سایر راهکارهای ارائه شده در آن از جمله حمایت از دشمنان طبیعی آفات است در این برنامه مدیریتی سموم به مقدار کم و به طور اختصاصی انتخاب و مصرف می شوند و تا حد امکان تنها روی آفت هدف Target اثر داشته باشد و روی حشرات مفید و شکارچی حداقل تأثیر را بگذارد در نتیجه با اجرای IPM هم به پاکیزگی محیط زیست کمک می شود. و هم محصولات سالم تر از نظر میزان آلودگی به سموم شیمیائی به مصرف شهروندان خواهد رسید.

استراتژی های ارائه شده در IPM اینگونه خلاصه می شوند:

▪ راهکار زراعی (آیش تناوب)

▪ راهکار مکانیکی (تله های توری یا فرمونی)

▪ راهکار فیزیکی (استفاده از آتش)

▪ راهکار ژنتیکی (کشت ارقام مقاوم)

▪ راهکار بیولوژیکی (استفاده از میکرب ها, پاتوژنهای حشرات یا بکارگیری دشمنان طبیعی)

▪ راهکار روانی (فتوتروپیسم, استرئوتروپیسم, شمیوتروپیسم)

▪ راهکار شیمیائی (بکارگیری آفتکشها)

در کنار راهکارهای فوق یک راهکار قانونی نیز پیش بینی شده است و آن قرنطینه گیاهی است.

+ نوشته شده توسط سجاد عرب در چهارشنبه 1389/05/13 و ساعت 22:23 |

باعرض سلام وخسته نباشی خدمت تمام کسای که به ما لطف دارن من یعنی سجاد عرب کارشناس در زمینه های ایجاد بهترین فضای سبز برای شرکتها و پروژهای عمرانی یا راهوری و همچنین در مورد تشخیص و شناسای افات و بیماری و تجویز بهترین سموم برای کنترل سریع با اثر سوء بسیار کم.با ما تماس بگیرید ۰۹۳۸۴۹۱۱۷۱۶

منتظر نظرات وپیشنهادهای شما هستیم.

+ نوشته شده توسط سجاد عرب در چهارشنبه 1389/04/23 و ساعت 23:57 |